24.10.08

Unha biblioteca...

para os que len,


para os que investigan,


para os que estudan,para os que consultan,


para os que navegan,

para os que analizanpara os que se informan...Unha biblioteca para todos.

Unha biblioteca para ti.

21.10.08

ESTAMOS DE ESTREA!

Por fin, logo do intenso traballo levado a cabo por Javier durante todo o verán, a biblioteca prepárase para abrir as súas portas e amosar a súa nova cara. A tan desexada reforma é xa unha realidade e con ela seguimos dando resposta a unha das máis vellas reivindicacións do noso instituto: aquela que viña reclamando unha maior atención á biblioteca, tanto no referente aos espazos como ás actividades e funcións que a ela lle competen.

Por esta razón, o curso pasado formouse un EQUIPO DE BIBLIOTECA no que nos integramos un grupo de profesores que, xunto con Mari Carmen, nos propuxemos a súa dinamización e mellora. Deste modo, botamos a andar algunhas iniciativas novidosas (creación dun club de lectura presencial e virtual, concurso de marcapáxinas, creación dun blog, celebración do Día de San Valentín, actividade de nadal con alumnos inmigrantes, etc.) e repetimos outras que xa se viñan realizando en anos anteriores pero agora tamén vinculándoas á biblioteca (Conmemoración do Día do libro, visita á biblioteca dos alumnos de 1º de ESO , etc.). Todas estas actividades quedaron ben rexistradas en imaxes, vídeos, páxinas web, carteis, folletos, etc.

Queremos, desde logo, agradecer a toda a comunidade educativa a boa acollida dispensada e a entusiasta colaboración en todas as actividades programadas: a todos os alumnos e alumnas que participaron nos recitais poéticos roubando tempo aos momentos de lecer, a todas aquelas persoas que colaboraron no blog cos seus comentarios, a todos os que se implicaron nas sesións do club de lectura, etc. pois sen a vosa resposta de nada serviría o noso esforzo.

No pasado mes de xuño Mari Carmen elaborou un proxecto para presentar ao PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES, e nel deu conta de todo o traballo desenvolvido polo Equipo ao longo do curso 2007-2008. O proxecto resultou seleccionado e deste modo o noso centro conseguiu unha subvención de 11.400 euros. Sentímonos satisfeitos ao comprobar que o noso traballo se viu recoñecido pola Administración Educativa.

Grazas a esta dotación económica puidemos, por fin, pensar na mellora das instalacións e do equipamento da biblioteca. Ao anexar o despacho de Vicedirección conseguimos un espazo máis amplo, que distribuímos en varias zonas ben diferenciadas:

A) Zona de administración para a xestión e mantemento dos fondos bibliográficos existentes.
B) Zonas de andeis para libros, discos, vídeos, etc.
C) Zona de lectura e de estudo. Con mesas que poden reagruparse de modos distintos (unha gran mesa, dez mesas pequenas, etc.)
D) Zona de lectura informal con sofás.
E) Zona de ordenadores: 4 ordenadores con conexión a Internet a disposición dos alumnos.
F) Zona de proxección con canón e pantalla móbil.

Con esta distribución pretendemos:

1. Crear un espazo amplo e convertible. Consideramos que a biblioteca ten que ser un lugar no que se poidan realizar actividades diversas; isto supón que ten que haber espazo suficiente e que o mobiliario ten que ser facilmente reorganizable para crear zonas segundo as necesidades do momento.

2. Crear un espazo alegre e visualmente atractivo. Por iso xogamos coas colores vivas e rechamantes para romper coa frialdade e monotonía das paredes brancas.

3. Crear un espazo utilizable para actividades múltiples. A biblioteca non pode ser só unha sala onde van os alumnos buscar libros ou estudar no recreo ou en horas de clase (incumprindo a asistencia obrigatoria ás mesmas); é dicir, non pode seguir sendo un espazo infrautilizado. Polo contrario, a biblioteca pode converterse:

* Nunha SALA máis do centro, na que se poidan desenvolver actividades como: recitais, conferencias en pequeno grupo, encontros con escritores, sesións de contacontos, visionado de películas e documentais, reunións do club de lectura, charlas, exposicións, etc., etc.

* Pode ser igualmente unha AULA máis do centro, á que poden acceder os profesores cos seus alumnos para impartir alí a clase (de titoría, de literatura, de historia, de física, de economía....) se desexan consultar os fondos bibliográficos de que dispomos.

* Tamén ten que ser sala de acceso a ORDENADORES para que os alumnos poidan realizar os seus traballos ou as consultas que precisen.

* E, obviamente, ten que funcionar como BIBLIOTECA, na que os alumnos atopen os libros, os discos, os vídeos ou os DVDs, que desexen.

En definitiva, trátase de actualizar e modernizar os usos que unha biblioteca escolar ten na actualidade, claramente distintos dos que tiña hai vinte ou trinta anos e tamén claramente diferentes dos doutras bibliotecas (universitarias, municipais, etc.)

Este é o punto de partida para esta nova cara da biblioteca. Quedan, evidentemente, moitos aspectos por mellorar. Pero, sobre todo, cómprenos a vosa participación e implicación neste novo espazo para que entre todos poidamos facer a biblioteca que soñamos e precisamos.

O EQUIPO DE BIBLIOTECA (Mari Carmen, Hortensia, Elvira, Virxilio e Celia)

15.10.08

ESTAMOS DE OBRASAínda que xa levamos varias semanas de clase, a biblioteca permanece pechada porque, como todos sabedes, non remataron as obras que se iniciaron durante o verán para levar a cabo a renovación tantas e tantas veces reclamada.

Pero xa falta pouco e en breve descubriremos a nova cara da biblioteca. Atoparemos un espazo máis amplo, máis alegre, máis completo... no que poderemos continuar desenvolvendo interesantes actividades e experiencias.

Ata pronto!